Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé

Při poskytování právních služeb zachovává individuální přístup a diskrétnost.

Svým klientům zabezpečuje právní pomoc v co nejkratším možném termínu a za současného zachování vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Za účelem nalezení optimálního řešení nejen po stránce právní, ale rovněž ekonomické a daňové, úzce spolupracuje s externími daňovými poradci, auditory a znalci.

Pro zajištění maximálního komfortu svých klientů spolupracuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé rovněž s vybranými notářskými úřady.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.